دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1401 
بررسی وضعیت سبز بودن کسب‌وکارها در بین زنان روستایی شهرستان ری

صفحه 1-16

10.22069/jead.2022.19982.1578

فتانه طاب‌پور؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اکبر براتی؛ محمد آصف شایق


تحلیل عوامل مؤثر بر شهود کارآفرینی سازمانی

صفحه 89-104

10.22069/jead.2021.19253.1500

محمد محمدی؛ فریدون آزما؛ علی اصغر بیانی؛ سامره شجاعی


بهینه کاوی فرآیند صدور مجوزهای کشاورزی در حوزه دام سنگین

صفحه 125-142

10.22069/jead.2022.20112.1588

ندا علیزاده؛ علیرضا نیکویی؛ فاطمه عسگری؛ مهدی خجسته کی؛ عادل نعمتی؛ علی بهرامی؛ اصغر صالحی؛ نجم الدین منصوریان