اخبار و اعلانات

کسب امتیاز الف در سامانه ارزیابی نشریات کشور

نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی در سامانه ارزیابی نشریات کشور با کسب امتیاز 809 موفق به کسب رتبه الف گردید.

مطالعه بیشتر

نمایه در کبی

این نشریه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ موفق به نمایه شدن درکبی گردید.

مطالعه بیشتر

اعلام ضریب تاثیر نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی درسال 1399 توسط Isc

جهت مشاهده ضریب تاثیر سال 99 نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی به این سایت مراجعه نمایید: https://jcr.isc.ac/main.aspx

مطالعه بیشتر