پرسش‌های متداول

چگونه در سامانه ثبت نام کرده و مقالات خود را ارسال کنیم؟

راهنمای ثبت نام و ارسال مقالات خود را می توانید از بخش «راهنمای نویسندگان» دریافت کنید.

سیاست دسترسی به مقالات در فصلنامه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی چیست؟

دسترسی افراد، بدون بهره گیری از ماشین برای دانلود گسترده، به مقالات فصلنامه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی  رایگان است. البته هیچ فرد یا موسسه ای اجازۀ بهره برداری تجاری از این اطلاعات و مقالات را ندارد.

نحوه ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی چگونه است؟

ارسال مقاله به نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی  تنها از طریق سامانه الکترونیکی این نشریه به آدرس https://jead.gau.ac.ir امکان پذیر می باشد.

شرایط لازم برای آماده سازی و تدوین نهایی مقالات جهت ارسال به نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی چیست؟

جهت آماده سازی مقاله و تدوین نهایی آن برای ارسال به نشریه، لطفا به «راهنمای نویسندگان» مراجعه کنید. رعایت تمام نکات و شیوه نامه های مندرج در این راهنما ضروری است.

در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط نشریه در تدوین نهایی، چه سیاستی دنبال می شود؟

در صورت عدم رعایت نکات منعکس شده در بخش «راهنمای نویسندگان» مقاله به هیچ وجه در دفتر نشریه/شورای دوفصلنامه/هیات سرویراستاران بررسی نخواهد شد.

فرآیند بررسی مقالات ارسال شده به فصلنامه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی چگونه است؟

برای آگاهی از فرآیند بررسی مقالات در فصلنامه، لطفاً از بخش اطلاعات نشریه به قسمت «فرایند پذیرش مقالات» مراجعه کنید.

نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی مقالات را به چه زبان هایی مورد بررسی و پذیرش قرار خواهد داد؟

نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی  آمادگی پذیرش مقالات علمی به زبان های فارسی و انگلیسی را دارد. مقالات به زبان انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهند رسید.

نویسنده/نویسندگان مقالات چه اصول اخلاقی ای را باید مد نظر داشته باشند؟

تمام نویسندگان مقالات باید اصول اخلاقی انتشار آثار علمی را مد نظر داشته و مراعات نمایند. دوفصلنامۀ حقوق بشر به طور جدی بر رعایت اصول اخلاقی انتشار آثار علمی تاکید دارد و تمام نویسندگان موظفند پیش از ارسال آثار خود از طریق بخش «اطلاعات نشریه»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله» در دوفصلنامه حقوق بشر را مطالعه و تماما رعایت فرمایند.

در صورت نقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی از سوی نویسندگان چه اتفاقی صورت خواهد گرفت؟

در صورت بروز و اثبات رفتاری خلاف و ناقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی، مقاله مورد نظر از گردش کار نشریه خارج شده، سپس نویسنده/نویسندگان آن در لیست سیاه دوفصلنامه حقوق بشر قرار خواهند گرفت و از آن پس هیچ مقاله ای از آنها پذیرفته نخواهد شد. همچنین این موارد به موسسات متبوع نویسنده/نویسندگان اعلام خواهد شد.

چه مولفه هایی در بررسی و پذیرش مقاله در نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی موثر خواهد بود؟

آثاری که منطبق با محورهای نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی باشند و دارای ساختار پژوهشی منسجم و دربردارنده و منعکس کننده پژوهش و تحقیق علمی باشند، از بخت بیشتری برای پذیرش و انتشار برخوردار خواهند بود. آثاری که صرفا به بیان سطحی مسئله پرداخته باشند و یا تنها به بیان اطلاعات، ترجمه اسناد، تکرار مکررات و... بدون دقت نظر و بررسی و نقد مبادرت کرده باشند، شانس چندانی برای پذیرش در این نشریه نخواهند داشت. علاوه بر رعایت ساختار علمی مقاله، نوآوری مقاله و میزان اعتبار یافته‏ ها، معتبر بودن روش ها و فنون و اعتبار ارجاعات و منابع از اصلی ترین نکات موثر در پذیرش مقالات در نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی است.

آیا امکان اضافه/حذف/اصلاح نویسندگان پس از ارسال مقاله وجود دارد؟

با توجه به سیاست های سختگیرانه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی برای رعایت حقوق مولفین مقالات و تاکید بر درج نام تمام نویسندگان موثر مقالات و همچنین جلوگیری از درج نام افراد غیر موثر در نگارش و تدوین مقالات، هر گونه تغییر در اسامی (از قبیل اضافه نمودن نویسنده جدید؛ حذف نام یک نویسنده از مقاله و یا تغییر در نویسنده مسئول) پس از ارسال مقاله به مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی و بررسی آن، با رعایت ضوابط و مقررات سختگیرانه ای و با ارئه توجیهات و دلایل منطقی از سوی نویسنده مقاله و یا تمام نویسندگان آن میسر خواهد شد. در این گونه موارد شورای سرویراستاران تصمیم نهایی را اخذ و اعلام خواهند نمود. نویسندگان ملزم به پذیرش تصمیم اتخاذ شده هستند. لذا درخواست می شود با دقت فراوان و با در نظر داشتن تمام اصول اخلاقی، نام نویسندگان موثر در نگارش و تدوین مقالات، پیش از ارسال مقاله به مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی بشر مورد مداقه قرار گیرد.

چه کسی مسئول ارسال و پیگیری امور مربوط به مقاله است؟

نویسنده مسئول مقاله باید عهده دار ارسال مقاله و همچنین موظف به رفع ایرادات و درخواست های بعدی است. ایشان می بایست مسئولیت تمام امور را بر عهده گرفته و پیگیر روند بررسی مقاله باشند.

آیا تکمیل و امضای فرم تعهدنامه ارسال مقالات ضروری است؟

تکمیل فرم تعهدنامه ارسال مقالات به نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی از سوی نویسنده مقاله ضروری است و همچنین امضای این فرم از سوی تمام نویسندگان موثر در نگارش مقالات الزامی است. نویسنده مسئول مقاله مکلف است تا متن مذکور را آماده و به امضای تمام نویسندگان مقاله برساند. این فرم تعهد نامه پس از موافقت نشریه برای چاپ مقاله، باید برای دفتر نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ارسال شود.

باز پس گیری مقالات در چه فرآیندی صورت می گیرد؟ چه زمانی امکان بازپس گیری مقالات وجود دارد؟

انصراف از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکان پذیر است. پس از آن که مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده به باز پس گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، ایشان موظفند هزینه های داوری را پرداخت نمایند. درصورت استنکاف نویسنده از پرداخت حق الزحمۀ داوریِ مقالات پس گرفته شده، مجله می تواند بدون اجازه مجدد نویسنده و درصورت صلاحدید، مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی مولف و نویسندگان آن، به چاپ برساند. در صورت تمایل به بازپس گیری مقالات با رعایت شرایط ذکر شده، نویسنده مسئول موظف است درخواست کتبی خود را مبنی بر تصمیم به باز پس گیری مقاله به دفتر مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ارسال کند.

آیا انتخاب و یا پیشنهاد داوران در هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی الزامی است؟

خیر. الزامی برای این کار وجود ندارد. اما انتخاب و یا پیشنهاد داور مناسب و بی طرف در این مرحله می تواند باعث تسریع روند بررسی مقالات گردد.

نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی در کدام پایگاه های ملی و بین المللی نمایه می شود؟

برای آگاهی از پایگاهی های داخلی و بین المللی نمایه کننده نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی از طریق بخش «اطلاعات نشریه» به قسمت «پایگاه های نمایه کننده» مراجعه کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور چه باید کرد؟

گزینه «ورود به سامانه» را در منوی بالای صفحه انتخاب کنید و سپس گزینه «رمز عبور را فراموش کرده ام!» را انتخاب کنید. در صورتی که ورود به سامانه دچار مشکل شد جهت دریافت رمز عبور جدید با مدیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید

در صورت داشتن سوال و یا بروز مشکل چه باید کرد؟

در صورتی که پرسش و پاسخ خود را در میان پرسش های این بخش پیدا نکردید می توانید با شماره 32430522-0171 تماس حاصل فرمایید.