اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار مجله به شرح زیر خواهد بود:

2-1- انتشار مقاله‌ها و نوشته‌های علمی  بر حسب مورد مقالات مروری، ترجمه و ارائه نتایج پژوهش‌های مرتبط با حوزه توسعه کارآفرینی و کسب و کار کشاورزی

2-2- اشاعه اندیشه‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های صورت گرفته در حوزه توسعه کارآفرینی و کسب و کار در بخش کشاورزی، روستایی و گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی به منظور گسترش مرزهای دانش

2-3- کمک به ارتقای سطح فرهنگی و دانش علمی و فنی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و دانش پژوهان کارآفرینی

2-4- کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و هم چنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربه‌ها و کسب دستاوردهای تازه علمی

2-5- کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه توسعه کارآفرینی و کسب و کار کشاورزی

2-6- کمک به مسأله‌یابی و حل مسائل علمی و فنی حوزه توسعه کارآفرینی و کسب و کار کشاورزی در ارتباط با تنگناهای توسعه کشاورزی و اقتصادی کشور

2-7- درج خبرهای کوتاه علمی و معرفی کتاب‌ها، کنگره‌ها، سمینارها و سمپوزیوم‌های علمی مربوطه

2-8- اطلاع رسانی در زمینه‌های پژوهشی – تخصصی کارآفرینی کشاورزی و کمک به جلوگیری از فعالیت‌های مشابه در کشور

2-9- تلاش برای ورود و عضویت در بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اینترنتی بین‌المللی