راهنمای نویسندگان

 برای دریافت فرم تعارض منافع لطفا اینجا کلیک نمایید.

 

 فایل تعهد نامه

سایت الکترونیکی نشریه: http://jead.gau.ac.ir

  پست الکترونیکی نشریه: jead@gau.ac.ir

بر اساس رویکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبنی بر لزوم توجه به نظام­ های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه ذیل جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد.

 

 شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاله

 نشریه «مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با رویکرد علمی وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، به منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة توسعه کارآفرینی و کسب و کار و توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دیگر زمینه‌های مربوط شامل کسب و کارهای منابع طبیعی و گردشگری، تعاونی، کارآفرینی روستایی، نوآوری، فن‌‌آوری و مباحث عمومی کارآفرینی منتشر می‌شود.

 

ویژگی­ها و نحوه نگارش مقالات

 1. ساختار شامل: 1. چکیده، 2. مقدمه، 3. مبانی نظری و پیشینه تحقیق (شامل تعریف مفاهیم و جزئیات مرتبط با چارچوب مفهومی/ زمینه نظری تحقیق و تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق)،4. روش تحقیق، 5. یافته‌ها، 6. بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها (توصیه و پیشنهادات و سپاسگزاری به‌صورت اختیاری)، 7. تشکر و قدردارنی (ترجیحاً از موسسه یا افرادی که مشارکت مؤثری در تأمین مالی یا گردآوری داده­ها داشته­اند قدردانی شود)، 7. فهرست منابع و مأخذ و 8. چکیده انگلیسی می­باشد.
 2. خلاصه یا چکیده فارسی و انگلیسی نیز می‌بایست حداکثر در 200 تا 250 کلمه همراه مقاله و به ترتیب خلاصه فارسی در ابتدا مقاله و خلاصه انگلیسی در انتهای مقاله و بعد از فهرست منابع قرار گرفته باشد. واژه‌های کلیدی نیز بین 3 تا پنچ واژه در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.
 3. نویسنده یا نویسندگان محترم، مقاله خود را طبق فرمت مجله و در قالب فایل Word فایل اصلی مقاله (بدون ذکر مشخصات نویسندگان) و یک فایل نیز حاوی مشخصات نویسندگان از طریق سایت مجله به آدرس: http://jead.gau.ac.ir/ ارسال نمایند. هنگام ورود اطلاعات نویسنده یا نویسندگان در پروفایل نشریه دقت شود که در قسمت فارسی و انگلیسی کلیه جزییات مورد نیاز وارد شود.
 4. مقالات بر گرفته از رساله یا پایان نامه دانشجویان (دکتری، کارشناسی‌ارشد، کارشناسی) به‌نام اساتید راهنما، مشاور و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت اساتید راهنما منتشر می‌گردد.
 5. متن مقالات فارسی با قلم بی لوتوس نازک 12 و محتوای انگلیسی با قلم نازکTimes New Roman-11 تهیه شود. فونت اشکال و جدول‌ها بی لوتوس 10 باشد. مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه 3 از چهار طرف) تایپ گردد. فواصل بین خطوط به‌صورت single باشد. مقالات باید به صورت دو ستونی تنظیم شود.
 6. حجم مقاله نباید از حدود 6000 کلمه تجاوز نماید و از 4500 کلمه کمتر باشد (با در نظر گرفتن محل جداول - اشکال - خلاصه - نتایج و فهرست منابع).
 7. فایل مشخصات نویسندگان در یک صفحه باید حاوی نام و نام خانوادگی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسندگان، شهر، کشور به فارسی و انگلیسی باشد. نویسنده مسئول مکاتبات همراه با درج پست الکترونیکی و با علامت ستاره مشخص مشخص شود. آدرس مکاتبه همراه با شماره تلفن نیز در انتهای فایل آورده شود.

 

ساختار مقاله

ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

 1. چکیده: شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و واژگان کلیدی (4 تا 6 کلمه) می­باشد. چکیده مقاله بین 200 تا 250 کلمه باشد و بیانگر خلاصه‌ای از زمینه، روش (روش‌ها) یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. چکیده انگلیسی و فارسی در مطابقت کامل با یکدیگر تهیه شود. لازم است که چکیده انگلیسی حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد، به‌طوری که آن را بتوان به‌صورت جداگانه چاپ نمود. چکیده انگلیسی در انتهای مقاله بعد از فهرست منابع آورده شود.
 2. مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه‌ای، ضرورت انجام پژوهش، سئوالات بی پاسخ و نحوة پاسخ‌دهی مقاله به آن‌ها در ارتباط با موضوعات مقاله و هدف تحقیق. حداکثر در 800 کلمه.
 3. مبانی نظری و پیشینه تحقیق: متضمن تعاریف علمی، آخرین نظریه‌ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه‌های صاحبنظران برجسته و پیشینة تجربی تحقیق و جمع­بندی پیشینه و در صورت نیاز ارائه چارچوب مفهومی تحقیق است.
 4. روش تحقیق: شامل جزئیاتی در خصوص روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعاتی، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و نمونه، پایایی و روایی ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده­ها است. در صورت نیاز می­توان معرفی منطقه مورد مطالعه را نیز انتهای روش تحقیق در یک عنوان جداگانه ارائه کرد.
 5. بحث اصلی یا یافته‌ها: ارائه نتایج یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی فرمت نشریات، به ‌صورت بحث، شکل و جدول.
 6. جمع‌بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها: متضمن آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی.
 7. روش‌های ارائه منابع و مأخذ: منابع و مآخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود.

 نحوه ارجاع مقالات توسط نویسندگان در متن مقاله به صورت شمارشی و در پایان مقالات نیز شماره دهی به رفرنس ها به ترتیب ظهور در متن  باشد.

(رفرنس نویسی به روش APA)

            ارجاعات در متن مقاله: باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (رضایی، 1380) یا (Timmer, 1988). منابع داخل متنی هنگامی که اسامی انگلیسی ابتدای جمله است به زبان انگلیسی نوشته می شود. برای نمونه Timmer (1998) یا Timmer et al. (1998)

            ارجاعات در پایان مقاله: منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود (ابتدا منابع فارسی سپس منابع انگلیسی آورده شود):

نمونه فارسی مقاله:

 • امیری، ص. (1400). تحلیل عوامل پیش‌‌برنده تأمین مالی جمعی زنان کارآفرین حوزه کشاورزی.مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، 8 (1)، 50-31. doi: 10.22069/jead.2021.19385.1519
 • عبدالله­زاده، غ.، و شریف­زاده، م. ش. (1395). رویکرد اخلاقی به کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار: مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، 3 (3)، 116-91. doi: 10.22069/jead.2017.12498.1234

نمونه انگلیسی مقاله:

 • Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455. doi.org/10.1007/s11192-022-04433-3
 • Abdollahzadeh, G., & Sharifzadeh, A. (2014). Rural residents' perceptions toward tourism development: A study from Iran. International Journal of Tourism Research, 16(2), 126-136.‏ org/10.1002/jtr.1906.

نمونه فارسی کتاب:

 • احمدپور داریانی، م. (1381). کارآفرینی: تعاریف، نظریات و الگوها. چاپ اول. تهران: انتشارات پردیس.
 • کوکبی، ا.، رضایی، س.، محمدی، م. (1390). درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه. تهران: انتشارات چاپار.

نمونه انگلیسی کتاب:

 • Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.
 • Timmons, J. A., Spinelli, S., & Tan, Y. (2004). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (Vol. 6). New York: McGraw-Hill/Irwin.‏

کتاب مجموعه مقالات:

نمونه فارسی

 • نوروزی چاکلی، ع. (1384). جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین­العابدینی (ویراستار) مجموعه مقالات همایش­های انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران (ص ص. 153-121) تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

نمونه انگلیسی

 • Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley.
 • کتاب بدون نویسنده:
 • Merriam-Webster's collegiate dictionary. (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster

استناد به پایان نامه و طرح پژوهشی

نمونه پایان­نامه:
عبداله­زاده، غ. (1384). بررسی نابرابری‌های فضایی توسعه بخش کشاورزی (مطالعه استان فارس. پایان نامه دکترا. گروه مدیریت و توسعه کشاورزی. دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی. دانشگاه تهران.
طرح پژوهشی:

عموزاده، م. (1387). مبانی نظری میان رشته­ای­ها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها در بعضی از دانشگاه­های معتبر جهان. طرح پژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.

مقاله بر گرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته):

مثال انگلیسی:

Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean's . Retrieved from
http://www2.macleans.ca.

مثال فارسی:
گزنی، ع. (1379، 3 مهر). طراحی سیستم­های بازیابی اطلاعات بهینه در نرم افزارهای کتابخانه­ای و اطلاع رسانی. علوم اطلاع­رسانی، 16 (1-2). بازیابی شده در2 تاریخ 3/7/1385 از http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab

گزارشهای آنلاین:

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/NHSRep06_ENG.pdf.

 1. جداول و شکل‌ها در متن مقاله با ذکر شماره مسلسل گنجانده شوند و از قرار دادن آن‌ها در آخر مقاله خودداری گردد. (اشکال و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی­ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند). کلیه خطوط جدول ها مشخص باشد. مانند نمونه زیر:
         
         
         
         
 1. عناوین جداول در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر آنها با شماره­های مجزا قید گردد (فونت 10 بولد و وسط­چین. برای نمونه جدول 1- یا شکل 1-). از بکار بردن عنوان­هایی مانند نمودار، تصویر، نقشه و عکس و غیره خودداری و و کلیه آنها با عنوان شکل درج گردد. عنوان

نکات مهم:

 1. برای ارجاع بهمنابع در داخل متن تنها نام‌خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسینوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس ”همکاران“ اکتفا شود.
 2. نویسندگان محترم دقت نمایند که همه منابع داخل متن باید در انتهای متن نیز درج شود. همچنین نباید در منابع انتهای متن، منبعی باشد که در داخل متن به آن ارجاع نشده است.
 3. هنگام ورود اطلاعات نویسندگان به سایت نشریه لطفا دقت شود که اسامی هم در قسمت فارسی و هم در قسمت انگلیسی با جزییات کامل وارد شود (حاوی نام و نام خانوادگی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسندگان، شهر، کشور به فارسی و انگلیسی).
 4. نویسندگان گرامی توجه نمایند که هنگام بارگذاری مقالات در سایت نشریه، قسمت مربوط به مشخصات نویسندگان را به صورت کامل و دقیق در سایت نشریه وارد نمایند (لطفا دقت نمایید در قسمت انگلیسی حروف ابتدای اسامی خاص به صورت حرف بزرگ است).
 5. نویسندگان محترم دقت نمایند که چکیده های فارسی و انگلیسی که داخل سایت نشریه کپی می شود دقیقا از نظر محتوا و همچنین تعداد کلمات مطابق با چکیده ای باشد که در داخل فایل ارسالی وجود دارد.