دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1397، صفحه 1-130 
نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

صفحه 43-70

10.22069/jead.2020.15617.1349

لقمان عباسی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی