دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی مؤلفه های مؤثر بر توسعه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای تولید عسل در استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22069/jead.2023.21062.1703

آزاده زیرک؛ هادی ثنائی پور؛ عبدالغنی رستگار؛ محمدباقر گرجی


بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و موفقیت کسب وکارهای تعاونی های تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1402

10.22069/jead.2023.21297.1717

نویان نعیمیان؛ علی روشنایی؛ محمدحسین mohammad hossein؛ امید علی احمدی


فراترکیب مزایای کاربست مدل‌های کسب‌وکار چرخشی در حوزه کشاورزی- غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22069/jead.2023.21484.1737

عطیه خدایی؛ مهدی حسین پور؛ محمدجواد جمشیدی؛ یوسف محمدی فر


پیامدسنجی اعتبارات خرد بر معیشت خانوارهای روستایی: دلالت‌هایی برای خوداشتغالی و کارآفرینی خرد در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22069/jead.2023.21633.1747

محمدشریف شریف‌زاده؛ نوشین سارانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


فرآیند نگاشت رهیافت یادگیری کارآفرینانه تجربی توسعه کسب‌وکار‌های دانشجویی؛ توانمندسازی اقتصادی – اجتماعی دانشجویان در مسیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22069/jead.2023.21664.1748

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ فاطمه رجبیان غریب


کنکاشی پیرامون همسویی نظام برنامه ریزی درسی هنرستان‌های کشاورزی ایران با آموزش‌های کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22069/jead.2023.21791.1759

جمشید غریب؛ بهمن خسروی پور؛ همایون مرادنژادی