دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1398، صفحه 1-122 
تحلیل زنجیره ارزش کسب و کارهای شیلاتی با نگرش کارآفرینی - مطالعه موردی‌تعاونی‌های صیادی پره استان گلستان

صفحه 1-16

10.22069/jead.2021.18283.1423

شقایق شهرکی؛ سعید گرگین؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ حدیثه کشیری؛ محبوبه شهرکی


طراحی الگوی کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر نوآوری باز در آموزش عالی

صفحه 17-38

10.22069/jead.2021.18673.1440

بیتا طباطبایی عمید؛ محمد رضا حسینی؛ روح الله سمیعی؛ محمدشریف شریف‌زاده


بررسی و تحلیل ابعاد بازاریابی کارآفرینانه

صفحه 87-102

10.22069/jead.2021.18655.1437

بابک لرستانی؛ فرحناز رستمی قبادی؛ نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرام