از واکاوی شکنندگی زنجیره ارزش کسب‌ و کارهای کشاورزی تا ارائه راهکارهایی برای چابکی آن: مورد مطالعه صنعت زنبورداری و محصولات زنبور عسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مستقل

2 دانش آموخته کارشناسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

چکیده

صنعت زنبورداری یکی از محورهای کارآفرینی کشاورزی تلقی شده که علاوه بر حفظ اکوسیستم، منجر به توسعه اقتصادی می‌شود. با وجود پتانسیل در این صنعت و گستردگی تأثیرات آن در بخش کشاورزی متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت زنبورداری و محصولات زنبور عسل وجود دارد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی شکنندگی‌های زنجیره ارزش این صنعت، واکاوی و ارائه راهکار برای شکست ناپذیری آن انجام شده است. به این منظور جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های دلالت پژوهی، معیار پایه و تاپسیس استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای اسناد ده مورد از عوامل شکننده شناسایی شد؛ سپس با استفاده پرسشنامه و روش معیار پایه تحلیل شد و وزن هر یک از آنها به دست آمد. در نهایت با استفاده از اوزان حساب شده راهبردهای استخراجی با استفاده از روش تاپسیس مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با یافته‌های پژوهش، انتقال دستاوردهای علمی مؤسسات آموزشی-پژوهشی جهت استفاده کاربردی زنبورداران از طریق کارگاه‌ها و سمینارها در مقایسه با سایر راهبردها دارای بیشترین امتیاز می‌باشد و پس از آن راهبردهای زمینه‌ سازی فرهنگی جهت همکاری کشاورزان با زنبورداران جهت اطلاع از زمان سم‌پاشی در نزدیکی کلونی‌ها و مطالعه زنجیره ارزش و ایجاد شیوه‌ نامه‌های اجرایی-عملیاتی در سطح کلان و خرد جهت استقرار زنجیره ارزش محصولات مرتبط با زنبورعسل در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Analyzing the Fragility of the Value Chain of Agricultural Businesses to Providing Solutions for its Agility: A Study of the Beekeeping Industry and Bee Products

نویسندگان [English]

  • S. Sina Masoumi 1
  • Mohammad Hosein Asgharpour 2
1 Independent Researcher
2 Bachelor's degree in Industrial Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

The beekeeping industry is considered one of the axes of agricultural entrepreneurship which, in addition to preserving the ecosystem, leads to economic development. Despite the potentials in this industry and the extent of its effects in the agricultural sector, unfortunately, there are problems in the value chain of the beekeeping industry and bee products. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying the fragility of the value chain of this industry and providing a solution for it to reach invincibility. For this purpose, to analyze the data, the methods of signification research, BCM and TOPSIS have been used. Initially, ten fragile factors were identified using a document library study; Then, the basic criterion method was analyzed and the weight of each of them was obtained. Finally, using calculated weights, the extraction strategies were examined using the TOPSIS method. According to the research findings, the transfer of scientific achievements of educational-research institutes for the practical use of beekeepers through workshops and seminars has the highest score compared to other strategies. Colonies and value chain studies and the creation of executive-operational procedures at the macro and micro levels to establish the value chain of bee-related products are in the second and third positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beekeeping Industry
  • Value chain
  • Honey bee
  • Basic Benchmarking Method