به  نشریه  علمی - ترویجی کارافرینی در کشاورزی خوش امدید

دریافت رتبه علمی ترویجی

بر اساس نامه شماره  3/18/168330   مورخ   1394/8/16  کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ فصلنامه کارآفرینی در کشاورزی  موفق به کسب اعتبار علمی ترویجی از شماره بهار 1393 شده است. 

نشریه «کارآفرینی در کشاورزی» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با رویکرد علمی- ترویجی وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة توسعه کارآفرینی و کسب و کار در بخش کشاورزی و دیگر زمینه‌های مربوط شامل کسب و کارهای منابع طبیعی و گردشگری، تعاونی، کارآفرینی روستایی، نوآوری، فن‌‌آوری و مباحث عمومی کارآفرینی منتشر می‌شود.

 

نویسندگان گرامی توجه نمایند که هنگام بارگذاری مقالات قسمت مربوط به مشخصات نویسندگان را به صورت کامل و دقیق در سایت نشریه وارد نمایند.

 به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 02/02/1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری از این تاریخ نشریه کارآفرینی در کشاورزی از نرم­ افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1397، صفحه 1-130 

3. نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

صفحه 43-70

لقمان عباسی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


4. ضرورت تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی

صفحه 71-89

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ معین سلیمانی


5. تحلیل محتوای مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی

صفحه 89-104

ندا علیزاده؛ علیرضا نیکویی؛ حمید رضا مختاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2476-7735
شاپا الکترونیکی
2476-7743

بانک ها و نمایه نامه ها