بررسی کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش‌های توسعه آن‌ها در مناطق روستایی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 کارشناس ‌‌‌ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه روستایی به‌عنوان یکی از اولویت­های اصلی کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، به چیزی فراتر از یک راهبرد ساده نیازمند است؛ در این زمینه بسیاری پژوهش‌گران بر این باورند که توسعه کارآفرینی در اشکال و زمینه­های مختلف در مناطق روستایی به واسطه ایجاد اشتغال، تولید سرمایه، کمک به توزیع عادلانه­تر درآمدها در جامعه و کاهش فقر، یکی از مؤلفه‌های کلیدی نظام پیشران توسعه روستایی و حتی توسعه ملّی به‌‌شمار می‌رود. در میان اشکال مختلف کارآفرینی، توسعه مشاغل کوچک روستایی با تأکید بر مشاغل خانگی به‌علت برخورداری از ماهیت و مزایای منحصر به‌فرد، با استقبال متخصصان توسعه روستایی روبرو شده ‌است، به گونه‌ای که برخی متخصصان آن را مهم‌ترین راهکار توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم در نظر می­گیرند. با در نظر گرفتن اهمیّت موضوع، هدف اصلی این مقاله توصیفی- تحلیلی بررسی کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش­های توسعه آن‌ها در مناطق روستایی بود. بر اساس نتایج پژوهش‌ها مشخص شد که توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی با موانع و چالش­های متعددی مواجه می­باشند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها شامل عدم وجود طرح کسب و کار مناسب، نبود تجربه و تخصص لازم در روستاییان، عدم دسترسی مناسب روستاییان به بازار، عدم دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعاتی، عدم تأمین اعتبار مالی جهت سرمایه‌گذاری کسب و کار خانگی و وجود موانع قانونی بودند.

کلیدواژه‌ها