بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌‌ارشد توسعه روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس اداره کل فنی‌ و‌ حرفه‌ای استان گلستان

چکیده

روستاها به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی در هر جامعه‌ای، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند. بی‌شک تلاش برای کاهش مسائل و مشکلات این واحدهای اجتماعی و استقرار مناسب آن‌ها در چرخه توسعه، مستلزم توجه‌ای ویژه است. ‌امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان و از جمله کشاورزان از مهم‌ترین راه‌کارهای توسعه روستایی محسوب می‌شود. اگرچه کارآفرینی تنها راه‌کار اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، اما قطعاً بهترین و بهره‌ورترین نوع آن است. در این میان کارآفرینی کشاورزی می‌تواند صرف‌نظر از این‌که یک منبع درآمد و اشتغال برای ساکنین روستا باشد در توسعه اقتصادی روستا و در نهایت توسعه روستایی مؤثر باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای است، به بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی می‌پردازد. تبیین و توصیف این مطالعه کیفی نشان می‌دهد که متنوع‌سازی اقتصاد روستایی تنها با القا از بیرون محقق نمی‌شود، مگر این‌که کارآفرینان محیط‌های روستایی، خود فرصت‌ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه از آن‌ها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط‌های روستایی به ارمغان بیاورند؛ به همین جهت ایجاد مزیت‌های جدید اقتصادی، افزایش رفاه انسانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و برقراری سازگاری بین فعالیّت و فضای زندگی در نواحی روستایی از اهداف راهبردی توسعه روستایی است که می‌تواند از طریق کارآفرینی روستایی و کشاورزی دست یافتنی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Role of Entrepreneurship in the Development of Rural Cooperatives

چکیده [English]

Abstract 1
Important social and economic achievements of mankind have been the result of
participation; meanwhile cooperative organizations are more important because of
having more emphasis on human aspects. In fact, the cooperatives are an
appropriate tool for economic development that they can increase productivity and
incomes and improve people’s social situation. Despite the importance of
cooperatives, the preliminary review of their performance, especially in rural areas,
indicates that the cooperatives have faced many problems and they have failed to
achieve their predetermined goals. In such circumstances, many researchers and
experts believe that development of entrepreneurship in the cooperatives can play
an essential role in helping to develop and strengthen the cooperatives and
resolving their different problems. Considering the importance of this issue, the
main objective of this descriptive-analytic paper was to examine the role of
entrepreneurship in the development of rural cooperatives. The results showed that
there is a close relationship between cooperatives and entrepreneurship and indeed
entrepreneurship is considered one of the main preconditions for success of rural
cooperatives. The cooperatives can increase their effectiveness and efficiency and
perform more successfully by using the elements of entrepreneurship, such as
creativity, innovation, identifying and taking advantage of opportunities and risk
taking. Accordingly, it is necessary to provide required supports including finance,
legal, educational, advisory and informing from relevant organizations to develop
and foster entrepreneurship in the cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Entrepreneurship
  • Cooperative
  • Rural Development