کلیدواژه‌ها = کارآفرینی دانشگاهی
تعداد مقالات: 5
3. نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه شیراز نسبت به ایجاد دانشکده کارآفرین

دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 47-66

نوذر منفرد؛ کورش رضائی مقدم؛ زینب آبخیز


4. الگوسازی مفهومی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-110

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سیدحمید موحد محمدی


5. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-29

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد محمدی