تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تجاری‌سازی در فرآیند پژوهش و توسعه عبارت است از فراوری و تبدیل نتایج پژوهش به محصولات، فرایندها و خدماتی که می­تواند هدف مبادلات تجاری قرار گیرد یا به‌صورت تجاری مبادله شود. پژوهش‌های دانشگاهی کشاورزی نیز مانند دیگر زیربخش‌های نظام پژوهش‌های کشور تحت تأثیر عوامل تأثیرگذار در جریان تجاری­سازی یافته­های پژوهشی است. با توجه به رویکرد نسبتاً جدید دانشگاه‌های داخلی به مقوله تجاری‌سازی، در بسیاری از موارد درک روشنی از اهمیّت و ضرورت تجاری‌سازی در بین دست‌اندرکاران پژوهش‌های کشاورزی وجود ندارد و تا‌کنون فرآیند، ساختار سازمانی و تشکیلاتی و سازوکارهای اجرایی منسجمی در قالب یک الگوی مقتضی برای تجاری‌سازی پژوهش‌های کشاورزی دانشگاهی تعریف نشده است. این مقاله با درک این موضوع در پی آن است تا ضرورت‌ها و زمینه‌های تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی را به‌طور مستدل بیان کند و سازوکارهایی را به‌این منظور ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها