دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-102 
2. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

صفحه 15-29

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد محمدی


3. بازاریابی اینترنتی و خدمات کشاورزی تحت وب، گامی برای کارآفرینی در بخش کشاورزی

صفحه 31-42

محمد اسماعیلی اول؛ محمد رضا محبوبی؛ اسماعیل شهبازی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


6. حمایت‌های ضروری در جهت توسعه کارآفرینی

صفحه 75-90

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی