حمایت‌های ضروری در جهت توسعه کارآفرینی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،

2 دانشیار، گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده

در اقتصاد رقابتی و مبتنی‌بر بازار امروزی که با تغییرات و تحولات سریع بین‌المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را ایجاد کرده، کارآفرینی به‌عنوان موتور توسعه، می‌تواند در رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی را عهده‌دار باشد. زیرا بر اساس پژوهش‌های مؤسسات تحقیقاتی دنیا، سطح کارآفرینی با سطح توسعه یافتگی برابر و به رابطه مستقیمی بین رشد ناخالص داخلی و بسترسازی­ها و حمایت­های دولت‌ها از کارآفرینان پی برده‌اند. در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات، ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه‌گذاری را خود عهده دار باشد. مراکز حمایت از کارآفرینان به‌دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد کسب و کارهای کوچک با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت وام اندکی وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می‌دهند. توسعه کارآفرینی بدون حمایت دولت امکان‌ناپذیر نیست زیرا تجربه کشورهای دیگر که مسیر توسعه را طی کرده‌اند، نشان می­دهد بدون حمایت دولت، توسعه کارآفرینی غیرممکن است. در صورتی‌که اگر دولت کارآفرینان را حمایت مالی کند، روند پیشرفت فعالیّت‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود و بسیاری از گره‌های موجود در راه کارآفرینان باز خواهد شد. دولت‌ها کارآفرین تولید نمی‌کنند بلکه وظیفه دارند محیط را برای پرورش کارآفرینان آماده کنند، راهبردهای دولت می‌تواند منجر‌به ایجاد محیط مناسب کسب و کار شود. بنابراین در این مقاله به بحث در مورد انواع خدمات حمایتی و زیرساخت‌های مورد‌نیاز جهت توسعه کارآفرینی و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه، پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها