اهمیّت و ضرورت توجه به کارآفرینی در برنامه‌های آموزش کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

قرن بیست و یکم به‌عنوان قرن دانش معرفی شده است. در این عصر، سرمایه اصلی جوامع، دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی آن‌ها است. برای این‌که این سرمایه در خدمت سعادت جامعه باشد، به قابلیت‌های کارآفرینی نیاز است. در حال حاضر، توسعه کارآفرینی هسته برنامه‌های توسعه کشورها است. از این‌رو، سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های کارآفرینی منابع انسانی جایگاه ویژه‌‌‌ای دارد. طبیعی است، بارزترین چیزی که می‌تواند کشور ما را به‌این مقصود برساند آموزش است به‌خصوص در زمینه کارآفرینی. یکی از کارکردهای اصلی آموزش در سطوح مختلف، خصوصاً کشاورزی، تربیت فارغ‌التحصیلان و افراد خلاق و کارآفرین می‌باشد. در همین راستا مقاله حاضر که به‌صورت مروری تهیه شده است، سعی شده تا اهمیّت و ضرورت توجه به کارآفرینی در برنامه‌های آموزش کشاورزی بررسی شود. در مقاله، کارآفرینی در بخش کشاورزی موجب اشتغال، انتقال فناوری، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری و کشف منابع جدید و استفاده اثربخش از آن‌ها، توزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی، نوآوری و خلاقیت در جامعه و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. در این مقاله، با تأکید بر اهمیّت کارآفرینی در برنامه‌های آموزش کشاورزی، راهبرد‌های مناسب به‌منظور بهبود این وضعیت ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها