کلیدواژه‌ها = دانشجویان کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی در زمینه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا و کردستان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-42

رضا موحدی؛ فرشته عواطفی اکمل؛ مینا ضمیری آراسته؛ سیده کوثر صالحی