کلیدواژه‌ها = "زنان روستایی"
تعداد مقالات: 3
1. نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان روستایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 39-55

فاطمه علی توکلی؛ رضا موحدی