نویسنده = پوریا عطائی
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی الزامات و چالش‌های توسعه خوداشتغالی دانش‌آموختگان کشاورزی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-38

وحید علی ابادی؛ پوریا عطائی؛ رضا موحدی؛ مهرناز خیاطی