الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری- دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی

چکیده

نرخ بالای بیکاری جوانان، بیانگر عدم بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در راستای توسعۀ اقتصادی در سطوح ملی و جهانی است؛ دلیل این امر آن است که بیکاری جوانان اثرات طولانی-مدتی بر ثبات اشتغال و درآمد دارد. در این راستا، افزایش بیکاری در میان گروه‏های تحصیل‏کرده به‏‌خصوص فارغ‏التحصیلان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مسئله ضرورت توجه به مقولۀ کارآفرینی و ترویج آن در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این راستا، مطالعۀ مروری- تحلیلی حاضر، با هدف طراحی الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شد. برای این منظور ضمن بررسی مفهوم کارآفرینی، ترویج کارآفرینی و الگوهای ترویج کارآفرینی، یک الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی طراحی شد. بر اساس الگوی طراحی شده، برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی بایستی بر روی عوامل بیرونی (عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل زمینه‌ای- محیطی، عوامل شخصیتی- روان‌شناختی و عوامل جمعیت‌شناختی) و عوامل انگیزشی (نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) در برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی در نظام آموزش عالی کشاورزی توجه نمود. یافته‌های این مطالعه می‏تواند به برنامه‏ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در جهت ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی کمک کند.

کلیدواژه‌ها