توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ‌ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

توسعه کارآفرینی در شرکت­های تعاونی راهی برای نوسازی و پویایی آن‌ها است.توسعه کارآفرینی در تعاونی­ها و تبدیل آن‌ها به تعاونی­های کارآفرین، می‌تواند به احیا و بازسازی تعاونی‌های موجودکمک کرده و ابزاری برای توسعه و بهبود کسب و کار، افزایش درآمد و سود­آوری، پیشگامی در ایجاد و توسعه محصولات، خدمات و فرآیند­های جدید و نهایتاً ارتقاء نقش‌آفرینی آن‌ها در برنامه‌های کلان اقتصادی به‌شمار آید. از این‌رو تلاش برای زمینه‌سازی در جهت توسعه کارآفرینی در تعاونی‌ها یکی از اولویت‌های برنامه‌های توسعه بخش تعاون به‌حساب می‌آید. بر همین اساس در این مقاله، به تبیین ویژگی­های شرکت­های تعاونی کارآفرین و ارائه راهکارهایی به‌منظور توسعه کارآفرینی در سطوح مختلف شرکت­های تعاونی موجود از طریق اصلاح و بازسازی مؤلفه‌­های ساختاری و مدیریتی، فرهنگ سازمانی، ویژگی­های فردی و ... پرداخته شده است. این مقاله، توصیفی بوده و اطلاعات مورد‌نیاز آن از طریق بررسی و تحلیل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی موضوع مورد‌نظر به شیوه مطالعات کتابخانه­­ای گردآوری شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تبیین ویژگی­های تعاونی­های کارآفرین، با مروری بر عوامل تأثیرگذار بر فرایند کارآفرینی در شرکت­های تعاونی، راهکارهای عملیاتی مناسبی برای شکل‌گیری و توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی ارائه شده است.از جمله این راهکار‌هامی‌توان به اصلاح ساختار نهادی شرکت‌های تعاونی، فرهنگ‌سازی در راستای توسعهکارآفرینی، آشناسازی اعضاء و ارکان تعاونی‌ها با مقوله کارآفرینی در تعاونی وتبیین راهکارهای انگیزشی برای توسعه کارآفرینی در تعاونی‌ها، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها