کلیدواژه‌ها = پژوهش‌های دانشگاهی کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-29

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد محمدی