نقش تعاونی‌های کشاورزی در توسعه و ترویج کارآفرینی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ترویج کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان و استاد مدعو دانشگاه پیام‌نور

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

توسعه و ترویج فرهنگ کار­آفرینی در بین مردم به خصوص قشر روستایی و کشاورزان از راهبرد­هایی است که امروزه اندیشمندان به آن تأکید ویژه­ای دارند. البته این راهبرد در گذشته نیز چه آگاهانه و چه غیر­آگاهانه مورد استفاده برخی دولت­ها بوده است. ضرورت پرداختن به مقوله حساس کار­آفرینی و نقش تعاونی­های کشاورزی در توسعه و ترویج آن در شرایط کنونی جامعه ایران بیش از پیش احساس می­شود. آنچه باعث اذعان همگان به اثر­بخشی این رویکرد در توسعه جوامع می­گردد، اثرات مثبت کار­آفرینی است. پژوهش حاضر، درصدد است تا نقش تعاونی­های کشاورزی در اقتصاد کشور، اشتغال، توسعه و ترویج کار­آفرینی و هم­چنین عوامل و شاخص­های مؤثر بر توسعه و ترویج کار­آفرینی از طریق تعاونی­ها را مورد توجه قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعات وسیع و گسترده کتابخانه­ای و جستجو و بررسی منابع اینترنتی نشان داد که تعاونی­های کشاورزی می­توانند در اجرای فعالیت­های کارآفرینانه­ای از قبیل فعالیت­های تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره­ای، تأمین منابع مالی، وسایل و امکانات تولید محصولات کشاورزی، تأمین وسایل مورد­نیاز برای صنایع دستی، و بازار­رسانی محصولات نقش مؤثری داشته باشند. علاوه بر این، از جمله مهم­ترین اقدامات و فعالیت­هایی که از طریق تعاونی­ها باعث ترویج کار­آفرینی می­شوند، شامل سازماندهی منابع و امکانات، احداث کارگاه، خطر­پذیری در فعالیت­های تولیدی، ایجاد خود­اشتغالی، خلاقیت و نو­آوری در کار، ایجاد اشتغال، پیش­بینی عرضه و تقاضا و شناسایی و برآورد نیاز­ها می­باشد.


کلیدواژه‌ها