بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تاثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی‌‌‌‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

            تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر موجب شده است کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه، کسب و کارهای کوچک و متوسط را به‌عنوان زمینه­ای برای دستیابی به اهداف توسعه از جمله توسعه اقتصادی در نظر بگیرند. نتایج بررسی­ها حاکی از آن است که عوامل زیادی بر روی شکل­گیری و تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار هستند که در این میان، بسیاری از محققان و صاحب‌نظران تأکید ویژه­ای بر روی بازاریابی کارآفرینانه داشته و آن را یکی از مهم­ترین عوامل تعیین کننده بقاء کسب و کارها در نظر می­گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مقاله که مبتنی‌بر مرور وسیع ادبیات نظری و تجربی مرتبط و منابع کتابخانه­ای می­باشد، بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که بازاریابی کارآفرینانه پارادیمی جدید و میان رشته­ای در بازاریابی است که می­تواند از طریق نوآوری و مشتری­گرایی محدودیت­های بازاریابی سنتی را رفع نموده و منجربه ایجاد ارزش برای مشتری شود. مرور ادبیات مرتبط نشان داد که اصلی­ترین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه شامل ریسک‌پذیری، پیش­دست بودن، فرصت­محوری، ایجاد ارزش، نوآوری، مشتری­گرایی و اهرم کردن منابع می­باشند. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بازاریابی کارآفرینانه جزء جدایی­ناپذیر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و به‌عنوان یک عامل اصلی در بهبود عملکرد این نوع کسب و کارها شناخته می­شود و عدم گرایش به سوی استفاده از بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط منجربه سطوح پایین عملکرد و شکست می­شود. 

کلیدواژه‌ها