کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار و مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

کارآفرینی به‌طور فزاینده­ای به‌عنوان عاملی مهم برای ایجاد تغییر و تحول به سمت محصولات و فرآیندهای پایدار شناخته شده است. ادبیات کارآفرینی پایدار مدل جدیدی از کارآفرینی را به‌عنوان دسترسی به منابع با ارزش­های جدید توسعه ارائه می­دهد. این جنبه از کارآفرینی سبب معتبرشدن ساختار کارآفرینی پایدار شده است. کارآفرینی پایدار یکی از راه­های ممکن برای مدیریت تخریب محیط‌زیست به‌شمار می­رود و یکی از ابعاد مهم در بخش کشاورزی است. لذا، توجه به قابلیت­های پایداری و ایجاد نگرش مثبت و نیز به‌کارگیری کارآفرینی پایدار می­تواند به فعالیت­های کشاورزی کمک کند. مطالعه حاضر در ابتدا به‌دنبال شناخت کارآفرینی پایدار و سپس شناخت توسعه پایدار به‌سمت کارآفرینی کشاورزی و در نهایت رسیدن به یک الگوی مفهومی در کارآفرینی پایدار در کشاورزی است. به‌همین علت در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع و مطالعات انجام شده در زمینه کارآفرینی پایدار به ضرورت و اهمیت این موضوع در کشاورزی پرداخته شود. در نهایت بر اساس مرور ادبیات مدل جدیدی برای کارآفرینی پایدار در کشاورزی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها