بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه تعاونی‌های روستایی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسنده

استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی انسان­ها حاصل مشارکت بوده است که در این میان سازمان­های تعاونی به‌دلیل تأکید بیشتر بر جنبه­های انسانی از اهمیّت بیشتری برخودار می­باشند. در واقع، تعاونى‌ها یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار می­آیند که مى‌توانند در افزایش تولید، ارتقاى سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. علی‌رغم اهمیّت و جایگاه تعاونی­ها، بررسی اولیّه عملکرد آن‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی نشان دهنده آن است که این تعاونی­ها با مشکلات متعددی روبرو بوده و نتوانسته­اند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابند. در چنین شرایطی، بسیاری از محققان و صاحب‌نظران بر این باورند که توسعه کارآفرینی در شرکت­های تعاونی می­تواند نقش اساسی در کمک به توسعه و تقویت تعاونی­ها و حل مشکلات آن‌ها داشته باشد. با در نظر گرفتن اهمیّت موضوع، هدف اصلی این مقاله توصیفی- تحلیلی بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه تعاونی­های روستایی بود. نتایج پژوهش‌های نشان داد که رابطه نزدیکی بین تعاونی­ها و کارآفرینی وجود دارد و در حقیقت کارآفرینی به منزله یکی از پیش­شرط­های اصلی موفقیت تعاونی‌های روستایی به‌شمار می­رود. تعاونی­ها می­توانند با بهره­گیری از عناصر کارآفرینی مانند خلاقیت، نوآوری، شناسایی و بهره­گیری از فرصت­ها و ریسک­پذیری، کارایی و اثربخشی خود را افزایش داده و به شکل موفق­تری عمل نمایند. بر این اساس، ضروری است تا زمینه­ها و حمایت­های لازم از جمله مالی، قانونی، آموزشی، مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی از سوی سازمان­ها و نهادهای ذیربط برای توسعه و تقویت کارآفرینی در تعاونی­ها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها