اهمیّت بازاریابی در موفقیت کارآفرینان

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی،

2 دانشیار، گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده

در دنیای تجارت رقابتی امروز، بازاریابی یک عامل کلیدی در بقا و توسعه کسب و کارهای کارآفرینی است. به‌طوری که مهارت اندک بازاریابی در کسب و کارهای کوچک اغلب به سطوح پایین‌تر عملکرد و ریسک‌‌‌های بالاتر شکست منجر می‌شود. بازاریابی تنها به معنای فروش کالا نیست، هدف از بازاریابی افزایش فروش است و این ممکن نخواهد شد مگر این‌که مشتری و نیازهای او در ارتباط با محصول، شناسایی و درک شوند. امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که کارآفرینان با آن روبرو هستند تعریف بازار آن‌ها و شناخت نیاز مشتریان می‌باشد. تعداد زیادی از کارآفرینان، از تعیین یا ایجاد بازاری که محصول یا خدمت آن‌ها را تقاضا کند، غفلت می‌ورزند. متأسفانه دانش ناکافی از چگونگی درک کارآفرینان از بازاریابی و تحقیق بازار یکی از دلایلی است که کمتر در شکست کارآفرینان مورد اهمیّت قرار گرفته است. بسیاری از کارآفرینان در رابطه با مشتریان و رقیبان دانش کافی ندارند، آن‌ها فکر می‌کنند که می‌دانند مشتری چه چیزی می‌خواهد، چطور آن را می‌خواهد، کجا و چه وقت آن را می‌‌خواهد. در بسیاری از موارد مالکین کسب و کارهای کارآفرینی بیان می‌کنند که مشتریان آن‌ها کافی نیستند، درآمد ناکافی است، و نیازهای مشتریان تأمین نمی‌شود. در صورتی‌که تحقیق بازار می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند و راه حل درست را تشخیص دهد. بنابراین در این مقاله به بحث در مورد تحقیق بازار، بازاریابی کارآفرینی و شایستگی‌های مورد‌نیاز جهت اعمال بازاریابی کارآفرینی موّفق پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها