دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1397، صفحه 1-130 
3. نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

صفحه 43-70

لقمان عباسی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


4. ضرورت تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی

صفحه 71-89

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ معین سلیمانی


5. تحلیل محتوای مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی

صفحه 89-104

ندا علیزاده؛ علیرضا نیکویی؛ حمید رضا مختاری