تحلیل راهبردی تشکیل تعاونی کارآفرینان کشاورزی در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

            هدف کلی این مطالعه، امکان‌سنجی تشکیل تعاونی کارآفرینان در استان کرمانشاه با بهره­گیری از روش SWOT است. جامعه مورد مطالعه تحقیق را کارآفرینان و کارشناسان استان کرمانشاه تشکیل دادند (28=N). داده­ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شد. تحلیل محتوای مصاحبه­ها نتایج نشان داد که مهم­ترین فرصت­های ایجاد شده برای تشکیل تعاونی کارآفرینان "وجود نمایشگاه­ها و جشنواره‌های سالیانه کارآفرینان در کشور"، "امکان بهره­گیری از تسهیلات ویژه و کم بهره دولتی" و "آمار بالای دانش آموختگان جویای کار در بخش کشاورزی" و مهم­ترین تهدیدها "پارتی­بازی و ضعف مدیریت در ادارات مربوطه"، "رانت بازی در بازار محصولات کشاورزی" و "ضعف سیاستگذاری­های ملی در خصوص تولید‌کنندگان، کارآفرینان و کارآفرینی" هستند. هم‌چنین "تقاضای کارآفرینان برای بازاریابی، توزیع و صادرات محصولات مختلف کشاورزی"، "ایجاد امنیت غذای سالم در جامعه توسط کارآفرینان" و "تنوع کاری فعالیت­های کارآفرینان در بخش کشاورزی" به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و "احتمال عدم همکاری اعضای هیأت مدیره تعاونی"، "عدم نظارت دستگاه متولی بر فعالیت تعاونی" و "دید منفی کارآفرینان نسبت به تعاونی" به‌عنوان مهم­ترین نقاط ضعف شناسایی شدند. علاوه‌بر این، نتایج حاکی از آن است که تحلیل راهبردی تشکیل تعاونی کارآفرینان در ناحیه راهبرد محافظه کارانه (WO) قرار دارد. این نشان دهنده آن است که با وجود نقاط ضعفی که بر سر راه تشکیل این تعاونی وجود دارد، فرصت­های مناسبی نیز برای تشکیل تعاونی کارآفرینان فراهم است. 

کلیدواژه‌ها