بررسی موانع و چالش‌های توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه اصلاح نباتات و زراعت، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

            تحولات شگرف و گسترده‌ای که هر روزه در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و حتی ارزش‌ها و فرهنگ حاکم بر جوامع رخ می‌دهد، موجب شده تا کارآفرینی به‌عنوان یک راهبرد اثربخش برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شناخته شود. در این راستا نیاز به توسعه نسل جدیدی از کارآفرینان را مورد بررسی قرار دادیم که قادر هستند به شناخت و کسب مزیت از فرصت‌های کسب ‌و ‌کار سبز بپردازند. در کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری در مشاغل سبز، آموزش کارآفرینی سبز می‌تواند کمک بزرگی به ایجاد اشتغال پایدار تلقی شود. اما بر سر راه کارآفرینی سبز در کشور به‌طور عام، و در بخش کشاورزی به‌طور خاص موانعی قرار دارد. هدف مقاله حاضر بررسی چالش‌ها و موانعی است که کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی ممکن است با آن‌ها مواجه باشد. برای این منظور، روش مطالعه کتابخانه‌ای- اسنادی مورد استفاده قرار گرفت و یک مرور ادبیاتی گسترده در موضوعات و زمینه‌های مربوطه انجام شد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که موانع اقتصادی، موانع زیرساختی، موانع ترویجی- آموزشی، موانع فنی و مدیریتی و موانع حمایتی عمده‌ترین موانع توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی می‌باشند. در پایان پیشنهادهایی جهت رفع موانع موجود بر سر راه توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها