کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان

2 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان

چکیده

امروزه با توجه به افزایش سریع جمعیت از یک­سو و لزوم توجه به اشتغال­زایی کافی برای نیروی کار عظیم و در حال افزایش، لازم است از بدیل­های مناسبی برای پویایی اقتصاد خانوار استفاده کرد. کسب و کارهای خانگی (مشاغل خانگی) راهکاری مهم برای تحقق این هدف محسوب می­شود. قابلیت انجام این نوع کسب و کار به دلیل داشتن مزایای فراوانی نظیر؛ توازن بین مسوولیت اعضای خانواده و اشتغال آنان و ایجاد زمینه­های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیر رسمی به شیوه استاد-شاگردی بین اعضای خانواده مورد توجه ویژه است. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که در سال 1389 تصویب گردید، بستری برای تسهیل کارآفرینی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی فراهم کرده است. شناسایی و توسعه ظرفیت­های کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت­های شغلی، کاهش هزینه­های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت، افزایش بهره­­وری سرمایه و افزایش درآمد خانواده، ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه­های بالادستی و تشکل­های خوشه­ای، اتحادیه­ها و نهایتا تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی از جمله اهداف این قانون است. در این مقاله، ضمن بررسی فرصت­های کسب و کار خانگی در بخش کشاوری چارچوب­هایی که قانون مزبور به منظور تحقق کارآفرینی بر آن تاکید داشته است و استلزامات مورد نیاز برای نهادینه کردن آن بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها