استفاده از باز‌ی‌های شبیه‌ساز کسب و کار در آموزش کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

بازی‌های شبیه­ساز کسب و کار روش یادگیری مناسبی در آموزش کسب و کار و کارآفرینی می‌باشند. در سال­های اخیر، کاربرد و استفاده از این بازی‌ها به ویژه در مدارس و دانشگاه‌های مدیریت و کسب و کار و همچنین موسسات حرفه‌ای در سرتاسر جهان به طور روز افزونی افزایش پیدا کرده است. دلیل اصلی شهرت و محبوبیت این نوع بازی‌ها آن است که آنها ابزار کارآمد و موثری برای تسهیل یادگیری تجربی می­باشند و به فراگیران اجازه می­دهند تا هیجان، چالش و واقعیت عملی راه اندازی و اداره یک کسب و کار مجازی را در محیطی ایمن و نسبتا بی­خطر تجربه نمایند. از این رو، استفاده از بازی­های شبیه­ساز کسب و کار در آموزش کارآفرینی کشاورزی می­تواند از طریق شبیه‌سازی موقعیت‌های زندگی واقعی و همچنین محیط‌های کسب و کار کشاورزی به یادگیری تجربی کمک نماید. این بازی­ها  به فراگیران اجازه ‌می­دهند تا مهارت‌ها و صلاحیت‌هایی را کسب نمایند که فراگیری آنها از طریق روش‌های آموزشی سنتی مشکل می‌باشد و بدین طریق می­توانند به ارتقای کارآفرینی کشاورزی و اشتغال فارغ­التحصیلان در این بخش کمک نمایند. هدف مقاله حاضر آن است که علاوه بر بیان تاریخچه و مزایای استفاده از بازی‌های شبیه­ساز کسب و کار در فرایند آموزش، تعدادی از این نوع بازی‌ها را معرفی ‌کند. با توجه به مزایای بازی­های شبیه­ساز کسب و کار پیشنهاد می‌شود که دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های کشاورزی این نوع بازی‌ها را در برنامه‌های آموزشی کارآفرینی و کسب و کار خود ادغام نمایند و از کاربرد آنها بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها