راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی در کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسنده

دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا، همدان

چکیده

همگام با رشد فزاینده فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات به ویژه در جامعه دانش بنیان کنونی در دنیا، روند پذیرش این فناوری‏ها در عرصه‏های مختلف تولید، خدمات و کسب و کارهای مختلف رو به افزایش است. در این زمینه کسب و کارهای کشاورزی نیز با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق راه‏اندازی کسب و کارهای الکترونیکی می‏توانند باعث بهبود خدمات رسانی به مصرف کنندگان و عرضه غذاهای با کیفیت و تنوع بالا گردند. به طور کلی کسب و کار الکترونیکی کشاورزی با به کارگیری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) می‏تواند به بهبود فرایند جمع آوری، تجزیه و تحلیل، و انتقال اطلاعات بین خریداران و فروشندگان محصولات کشاورزی، مدیریت عرضه محصولات، و مدیریت بهتر خرید و فروش منجرگردد. این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و ترجمه متون تخصصی قصد دارد از زوایای مختلف به بررسی کسب و کارهای الکترونیکی در کشاورزی، کاربردها و مزیت‏های آن و چگونگی راه‏اندازی یک کسب و کار الکترونیکی در کشاورزی بپردازد.

کلیدواژه‌ها