الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

امروزه بیش از گذشته مؤسسات آموزش عالی بایستی به دنبال رهیافت­هایی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی جوامع باشند. در این راستا، افزایش بیکاری در میان گروه‏های تحصیل‏کرده به‏­خصوص دانش­آموختگان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی- اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ این مسئله ضرورت توجه به مقولۀ کارآفرینی و ترویج آن در نظام آموزش عالی کشاورزی را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این زمینه، مطالعۀ مروری- تحلیلی حاضر، با هدف بررسی الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شد. برای این­ منظور، ضمن بررسی ضرورت کارآفرینی در نظام آموزش عالی، دلایل نیاز به مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه، ویژگی­های کلیدی مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه به مبحث ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از بررسی منابع، مهم­ترین الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی شامل: ابتلا به تغییرات بنیادین در تولید دانش، بازسازی آموزش، بهبود قابلیت اشتغال­پذیری دانش­آموختگان و پرورش افراد کارآفرین، ترویج راه­اندازی کسب و کار، انجام تحقیقات مناسب و قابل دسترس، بین­المللی­سازی در راهبرد، رسیدگی به محدودیت­های مالی و ساخت شراکت می­باشند. یافته­های این مطالعه می‏تواند به برنامه‏ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی در جهت تدوین برنامه­هایی برای ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور کمک کند.  

کلیدواژه‌ها