کلیدواژه‌ها = "کارآفرینی"
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی کشاورزی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 17-37

رضا موحدی؛ مرجان سپه پناه


2. نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان روستایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 39-55

فاطمه علی توکلی؛ رضا موحدی


3. بررسی قابلیت های کارآفرینی جوانان روستایی شهرستان گیلان غرب

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-18

احمد یعقوبی فرانی؛ مرجان سپه پناه