کلیدواژه‌ها = کسب و کار پایدار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع و چالش‌های توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-53

بیژن رضایی؛ دانیال کهریزی؛ هدا نجف پور