کلیدواژه‌ها = آموزش کارآفرینی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-12

صبا اجاقی؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ حبیب جعفری


2. ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 39-54

صبا اجاقی؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ حبیب جتعفری


4. توسعه آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی پایدار

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-77

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ مریم یوسفی محمدی


6. ارزیابی محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب‌وکار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 131-157

غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد شریف شریف زاده؛ مهدی طلایی


7. الگوسازی مفهومی تأثیر مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان‌های کاردانش

دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 17-34

نادر نادری؛ صبا امیری؛ سهراب دل انگیزان؛ حبیب جعفری


9. آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 33-48

رضا موحدی؛ خدیجه حیدری ترازک؛ مسعود سامیان