کلیدواژه‌ها = آموزش عالی کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی پایدار

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-77

رضا موحدی؛ فائزه گلی؛ مریم یوسفی محمدی


2. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-29

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد محمدی