نویسنده = احمد رضوانفر
تعداد مقالات: 2
1. الگوسازی مفهومی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-110

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سیدحمید موحد محمدی


2. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-29

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد محمدی