نویسنده = محمد شریف شریف زاده
تعداد مقالات: 9
1. نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-70

لقمان عباسی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


2. تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-42

محمد رضا محبوبی؛ عارفه پوروایی؛ محمدشریف شریف‌زاده


3. موردکاوی تجربه گذار به دانشگاه کارآفرین: دانشگاه بسان یک زیست‌بوم کارآفرینی خرد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-69

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علی نجفی نژاد


4. بررسی زنجیره تأمین در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: تولید و پرورش توت فرنگی در شهرستان رامیان، استان گلستان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-104

مرضیه میری؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ احمد عابدی سروستانی


5. سازوکار بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی: رویکرد ویژه به برندسازی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 73-86

لقمان عباسی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


6. رویکرد اخلاقی به کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار: مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 91-116

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


7. گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های‌ کشاورزی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-131

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


8. رهیافت سیستمی در مطالعات کسب‌وکار: کاربرد روش‌شناسی نظام‌های نرم

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-75

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین علدالله زاده