نویسنده = غلامحسین عبدالله زاده
تعداد مقالات: 11
1. نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-70

لقمان عباسی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


2. تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-66

محمد رضا محبوبی؛ مهدیه باقری؛ غلامحسین عبدالله زاده


3. موردکاوی تجربه گذار به دانشگاه کارآفرین: دانشگاه بسان یک زیست‌بوم کارآفرینی خرد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-69

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علی نجفی نژاد


4. آسیب‌شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی در راستای تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-76

محمد رضا محبوبی؛ افروز امدادی؛ غلامحسین عبدالله زاده


5. سازوکار بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی: رویکرد ویژه به برندسازی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 73-86

لقمان عباسی؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


6. رویکرد اخلاقی به کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار: مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 91-116

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


7. گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های‌ کشاورزی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-131

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


8. نقش نهادهای حمایتی در توسعه کارآفرینی: مطالعه طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-92

سمیه محترم؛ محمد رضا محبوبی؛ غلامحسین عبدالله زاده


9. ارزیابی محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب‌وکار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 131-157

غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد شریف شریف زاده؛ مهدی طلایی


10. رهیافت سیستمی در مطالعات کسب‌وکار: کاربرد روش‌شناسی نظام‌های نرم

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-75

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین علدالله زاده